Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Gravferdsetaten > Gravlunder > Vestre gravlund

Vestre gravlund

Vestre Gravlund ble innviet 30. september 1902 og har blitt utvidet etappevis gjennom hele 1900-tallet og frem til 1980. Gravlunden ble lagt på eiendommene Volvat, Møllerløkken og nedre Borgen ("vegg i vegg" med Frogner-parken), og er i dag Norges største gravlund på 243 daa.

Gravkapellet var ferdig i 1902 og er tegnet av arkitekt H. C. Dahl. Bygget er av granitt og kleberstein. Glassmaleriet i kapellet er laget av Odmund Kristiansen i 1970. Et lite parti foran kapellet var forbeholdt byens beste borgere og her ligger gravene med større avstand og friere i terrenget.

Det som kjennetegner gravlunden er hovedinngangen med den store flotte dobbelte søyleeikalleen. For øvrig finnes flere alleer av ulike treslag og et stort utvalg i hekker og frittstående busker. Vestre gravlund har to minnelunder.

Et interessant område er den såkalte Volvathaugen som ble anlagt i 1939. Her ligger gravene fritt i terrenget med små slyngende gangveier og steintrapper mellom stauder og busker. Store grantrær ruver over haugen og er fra den tiden da døden skulle gjemmes bort.

Vestre gravlund har også en internasjonal krigsgravlund. Sovjet, Nederland, Polen, Danmark, Sverige og Norge har graver på feltet. I tillegg har følgende nasjoner minnesteiner som er reist over falne i krigen: USA, Frankrike, Jugoslavia og Storbritannia.

Det norske misjonsselskap og Frelsesarmeen har egne felt på Vestre gravlund.

Av kjente personer som er gravlagt her kan nevnes statsministrene Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli, komponisten Eyvind Alnæs, skuespillerne Per Abel og Leif Juster, motstandsmannen Martin Linge og forfatteren Nini Roll Anker.

Vestre gravlund har et rikt fugleliv med rundt 100 forskjellige arter. I tillegg finnes det både ekorn og harer som lever fritt på gravlunden.

Vestre gravlund ble i 2010 Miljøfyrtårnsertifisert.

Menigheter tilknyttet Vestre gravlund: Bygdøy, Domkirken, Fagerborg, Frogner, Gamle Aker, Majorstuen, Markus m/Lovisenberg, Skøyen, Trefoldighet og Uranienborg.