Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Gravferdsetaten

Aktuelt

Åpen dag på Alfaset krematorium
Åpen dag på Alfaset krematorium
Få en guidet omvisning på Norges største og en av Nordens mest moderne krematorier. (23.10.14)
Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom
Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom
Kommunale virksomheter, private sykehjem, kirkelig fellesråd og frivillige organisasjoner, herunder tros- og livssynssamfunn, kan nå søke om tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom.   (17.10.14)
Anleggsarbeid på Vestre gravlund
Gravferdsetaten vil opplyse om at Vann og avløpsetaten skal legge en stor vannledning gjennom Vestre gravlund. (26.06.14)
Nå blir graven digital
Nå blir graven digital
Nå skal det siste hvilestedet digitaliseres, og gjøre det enklere for pårørende å besøke og administrere graven på internett når man selv ønsker. (13.06.14)

Til hjelp

Skjemaer i forbindelse med dødsfall

Kirkelig fellesråd i Oslo

Hvor er avdøde gravlagt? Seremonilister for kommende 10 dager  

Gravferdsforvaltning og -drift i Oslo   Utredning fra administrativ arbeidsgruppe

Trykk her for oversikt over steinhuggere og monumentforhandlere som har tillatelse til å drive ervervsmessig virksomhet på kirkegårdene og gravlundene i Oslo.